Kennisgewing van algemene jaarvergaderings en dividendverklaring

27 Julie 2017

Die elfde algemene jaarvergaderings (AJV’s) van Media24 Beherend Eiendoms Beperk (Media24) en Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk (Welkom Yizani) word op Maandag 28 Augustus 2017 om 11:00 by Nasdak, Media24-sentrum, Heerengracht 40, Kaapstad gehou.

Klik hier vir meer inligting.

Klik hier om Media24 se 2017 Geïntegreerde Jaarverslag te sien.