Tydskrifte en Koerante

On the Dot: Tydskrifte & Koerante benut die gesamentlike kundigheid en infrastruktuur van al die bestaande titels om sirkulasiegebiede vir uitgewers vas te stel en verwante funksies te bestuur. On the Dot: Tydskrifte & Koerante benut die gesamentlike kundigheid en infrastruktuur van al die bestaande titels om sirkulasiegebiede vir uitgewers vas te stel en verwante funksies te bestuur.

Die volledige spektrum sirkulasiedienste sluit in:

  • Sirkulasiestrategie en beplanning
  • Verspreiding
  • Vooruitskatting of voorspelling van mediavoorsiening
  • Verkoopsontwikkeling
  • Kliëntverhoudingbestuur deur ’n kontaksentrum
  • Finansies en skuldinvordering
  • Administrasie van sirkulasiefunksies, wat ABC-ouditsyfers insluit

On the Dot: Tydskrifte & Koerante werk vanaf 14 takke landwyd en het ’n personeelkorps van meer as 350 mense.

Kontak ons

Posisie:Kommersiële Bestuurder

Naam:Chris McGirr

Telefoon:+27 (0)11 401 5883

E-pos:chris.mcgirr@onthedot.co.za