The Cog

The COG tydskrif is ‘n nuwe publikasie vir die KwaZulu-Natal Departement van Koöperatiewe Regering en Tradisionele Sake wat gepubliseer word onder die vaandel van die Department van Openbare Betrekkinge namens LUR Nomusa Dube deur Lennox Mabaso. Gevisualiseer as ‘n kwartaallikse publikasie, sal The COG poog om ‘n wye verskeidenheid dekking te verskaf oor die pogings van die Departement om samewerking te versterk tussen alle sfere van regering, met die fokus op effektiewe dienslewering in reaksie op die behoeftes van die gemeenskap.

Die tydskrif is gevestig in lyn met die Departement se missie om die betrokkenheid van belanghebbendes, te fasiliteer, koordineer en te vergemaklik, met inbegrip van mens-gesentreerde, versnelde dienslewering.

Kontak ons

Posisie:Uitgewer

Naam:Tim Lombard

Telefoon:031 533 7600

E-pos:tim@famouspublishing.co.za

Posisie:Redakteur

Naam:Lennox Mabaso

Posisie:Produksie-koördineerder

Naam:Lorna King

Telefoon:031 533 7600

E-pos:lorna@famouspublishing.co.za