Media24 se jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017

23 Junie 2017

Media24 het vandag sy jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017 bekendgemaak.

Gedurende die oorsigtydperk het Media24 sterk groei in digitale media en e-handel-aktiwiteite aangeteken, maar die groep se totale jaar-totjaar omset het basies dieselfde gebly. Dit is hoofsaaklik toe te skryf aan voortgesette dalings in advertensies en sirkulasies in die drukmedia, ’n futlose ekonomie en die swak rand. Ons het terselfdertyd steeds in nuwe en bestaande groei-geleenthede belê om die groep vir die toekoms te diversifiseer.

Vir meer inligting klik hier.