Parys Gazette

Parys Gazette is ’n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag gratis in Parys, Koppies, Vredefort, Bothaville en Viljoenskroon versprei word. Webwerf: www.parysgazette.co.za

Statistieke

  • SIRKULASIE

Die span

Posisie Naam E-pos Telefoon
Redakteur Retha Fichat 016 950 7070
Sakebestuurder Thys Foord 016 950 7365
Senior advertensiebestuurder Ame van Rooyen 016 950 7012
Verkoopsbestuurder Antoinette Badenhorst 018 293 0750