WELKOM YIZANI: BETALING VAN SPESIALE KONTANTDIVIDEND

22 September 2017

Die direksie van Welkom Yizani het besluit om ’n spesiale kontantdividend aan die gewone aandeelhouers van Welkom Yizani te verklaar, teen ’n bedrag van R14,79 per gewone aandeel, onderhewig aan dividendbelasting van 20%.

Klik hier vir meer inligting.