Mededingingstribunaal keur Media24-Novus-samesmelting goed

4 Augustus 2017

Media24 het vandag aangekondig dat die Mededingingstribunaal die samesmelting van Media24 en Novus goedgekeur het.

Die maatskappy het in April aangekondig dat die Mededingingskommissie die samesmelting aan die Mededingingstribunaal voorgestel het vir goedkeuring.

Die Tribunaal het die samesmelting op 3 Augustus 2017 goedgekeur.

Die goedkeuring sluit die voorwaarde in dat Media24 die meerderheid van sy aandeelhouding in Novus ontbondel tot ’n nie-beherende minderheidsbelang van 19%.

Daar word nou van Media24 vereis om die meerderheid van sy aandeelhouding in Novus te ontbondel aan Naspers, sy uiteindelike beheermaatskappy, en daarna aan Naspers se aandeelhouers.

In ooreenstemming met die Tribunaal se goedkeurig sal Media24 nou voortgaan om die voorgeskrewe stappe te implementeer wat nodig is om ’n nie-beherende aandeelhouer van 19% in Novus te word.

Company News

STATEMENT: Competition Appeal Court rules in favour of Media24 in predatory pricing complaint

Read article