Meer oor Media24

Media24 Meer oor Media24

Media24 is Suid-Afrika se voorste uitgewer met belange in digitale media en –dienste, koerante, tydskrifte, e-handel, boekuitgewery, drukwese en verspreiding. Dit is deel van Naspers, ‘n multi-nasionale groep van media- en e-handelplatforms.

Ons doelwit

Ons bou gemeenskappe deur uitstekende joernalistiek, slim tegnologie en innoverende dienste.

Só doen ons dit

Ons vertel stories wat saak maak. Ons omskep data in insigte. Ons ontwerp oplossings wat werk.

Ons leuse

Ons verryk lewens 24/7.

Ons waardes

Die kernwaardes wat Media24 se werkswyse inspireer, is moed, integriteit, verantwoordbaarheid en respek.