Media24 Beleggersentrum

Media24 Geïntegreerde Jaarverslae

 • 2022
  Media24 Holdings King IV Application Report
 • 2021
  Media24 Holdings King IV application report
  Finalisation notice
  Results of the General Meetings of Media Holdings and Welkom
 • 2020
  Formal Announcement
  Firm Intention Announcement
  Media24 Buyout
  Media24 Tussentydse Verslag 2020
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2020
 • 2019
  Media24 Tussentydse Verslag 2019
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag 2019
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2019
 • 2018
  Media24 Tussentydse Verslag 2018
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2018
 • 2017
  Media24 Tussentydse Verslag 2017
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2016
  Media24 Tussentydse Verslag 2016
  Media24 Geïntregeerde Jaarverslag 2016
 • 2015
  Media24 Tussentydse Verslag 2015
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2015
 • 2014
  Media24 Tussentydse Verslag 2014
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2014
  Media24 Voorlopige Verslag 2014
 • 2013
  Media24 Tussentydse Verslag 2013
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2013
 • 2012
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2012
 • 2011
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag 2011
 • 2010
  Media24 Jaarverslag 2010
 • 2009
  Media24 Jaarverslag 2009
 • 2008
  Media24 Jaarverslag
 • 2007
  Media24 Jaarverslag 2007

Media24 Jaarlikse Finansiële Resultate

 • 2020
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2020
  Media24 Beherend Volledige Finansiële Resultate vir die jaar geëindig Maart 2020
 • 2019
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2019
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2019
 • 2018
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2018
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2017
 • 2016
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2016
 • 2015
  Aankondiging van jaarlikse resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2015
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2015
 • 2014
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2014
 • 2013
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2013
 • 2012
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2012
 • 2011
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2011
 • 2010
  Volledige finansiële resultate vir jaar tot 31 Maart 2010