Dankie dat jy met Media24 wil gesels. Ons help graag, maar hierdie posbus (info24@media24.com) is uitsluitlik bedoel vir algemene navrae en inligting oor korporatiewe sake. Kies asb die regte bestemming vir jou versoek uit die lys hieronder.

Advertensies (tariefkaarte, rekeninge, besprekings, betalings, fakture en afskrifte van ou fakture, materiaal-spesifikasies ens):

Drukmedia-portefeulje (streeks- en nisadvertensies): Skakel asb regstreeks met die publikasie of sake-eenheid soos hieronder aangedui

TitelAlgemene advertensiesGeklassifiseerde advertensies (gesins- en regskennisgewings, vakante poste, tenders ens)
BeeldtvanNiekerk@beeld.comlegals@beeld.com
Die Burger:tvanzyl@media24.comprivaat@dieburger.com
Daily Sunmichele.marais@media24.comjolanti.bartmann@media24.com
City PresstvanNiekerk@beeld.comlegals@beeld.com
RapporttvanNiekerk@beeld.comlegals@beeld.com
Soccer Ladumamichele.marais@media24.commichele.marais@media24.com
VolksbladtvanNiekerk@beeld.comlegals@beeld.com
GemeenskapskoeranteAlgemene advertensies Geklassifiseerde advertensies (gesins- en regskennisgewings, vakante poste, tenders ens))
Boland / Helderberg / West Coast:
District Mail,
Eikestadnuus,
Hermanus Times,
Paarl Post, Standard/Breederivier Gazette,
Swartland Gazette,
WeskusNuus,
Weslander
  justin.cupido@media24.com  ilse.fourie@media24.com
Eastern Cape:
Express (all editions)
shafiek.braaf@media24.com  abegail.douman@media24.com or alexandra.fortuin@media24.com  
Free State:
BloemNuus,
Express,
NoordkaapBulletin,
Vista,
VrystaatKroon
nicolette.thomas@media24.com jeannine.vanzyl@media24.comnicolette.thomas@media24.com coleen.cilliers@media24.com
Western Cape:
City Vision
People’s Post
TygerBurger
shafiek.braaf@media24.com

alexandra.fortuin@media24.com

abegail.douman@media24.com

Beurse

Ons bied beurse aan vir nagraadse studie in die joernalistiek by Wits, NWU, Stellenbosch en Rhodes. Vir meer inligting, doen asb regstreeks by hierdie joernalistiekdepartemente navraag.

Borgskappe

Media24 verskaf nie borgskappe vir geleenthede of projekte wat buite die raamwerk van ons bestaande sosiale projekte val nie (soos hierbo genoem), en sluit ook nie as ‘n korporatiewe entiteit mediavennootskappe namens ons handelsmerke nie.
Stuur asb versoeke vir eksemplare van tydskrifte vir liefdadigheidsgeleenthede en -fondsinsamelings aan yumna.tofey@media24.com by die Leefstyl-afdeling. Let asb daarop dat die grootste deel van ons tydskrifte-portefeulje nou tweemaandeliks verskyn en nie meer maandeliks nie. Gevolglik is daar net klein hoeveelhede onverkoopte eksemplare of ou uitgawes van tydskrifte vir skenkings beskikbaar. Versoeke word verwerk op die basis van eerste kom, eerste maal en is streng onderhewig aan beskikbaarheid en die aard van die geleentheid/projek.

Etieseorgskappe joernalistiek

Rig asb klagte en kommentaar oor redaksionele inhoud regstreeks aan die onderskeie redakteurs, Theresa.olivier@media24.com by Netwerk24 (ook alle Afrikaanse koerante), of News24 en die gemeenskapskoerante se gedeelde ombudsman. News24. Klik hier om die Persombud by die Press Council of South Africa te kontak.
Om kopieregskendings of die vermoedelik onwettige verspreiding van ons publikasies aan te meld, stuur ‘n e-pos aan Report@media24.com.
Indien jy enige onetiese gedrag of optrede by Media24 vermoed, rapporteer dit asb hier of bel 0800 999 877.

Intekeninge

Stuur asb ALLE navrae – tuis- en besigheidsaflewerings/nie-aflewerings, tydelike stakings, wagwoorde en aanlyn aktiverings, toegang tot titels en dienste, koste, betalings, aftrekorders en aftrekkings van jou bankrekening – na die toepaslike kontak hieronder:

Algemeen

Inbelsentrum: 087 353 1300 (kantoorure)
WhatsApp: 087 353 1333
SMS: “Service” na 31069

Nuwe intekeninge: intekenare.nuut@media24.com
Hernuwing van intekeninge: hernuwings@media24.com

Digitale nuusintekeninge (alle tegniese probleme, bv toegang, rekeninge, aanmeld ens)

Netwerk24: diens@netwerk24.com
News24: subs@news24.com

Koerante en tydskrifte

Persoonlike en besigheids-intekeninge: Aflewerings, veranderinge, navrae oor tekeninge, terugbetalings, ou eksemplate en kansellasies (tydelik en andersins, ook vir boedels): intekenare@media24.com

Kleinhandel: Beskikbaarheid, aflewerings, rekeninge, fakture (huidige en vorige), betalings, terugbetalings: assistance@media24.com

Loopbane by Media24 (vakante poste word daagliks bygewerk) – klik hier. Aansoeke en CVs wat ongevraagd na die algemene posbus gestuur word, sal nie verwerk of na die onderskeie afdelings aantestuur word nie. Alle aansoeke moet via die skakels ingedien word wat in die aanlyn advertensie vir die pos verskyn. Vir tegniese problem met die Loopbane-afdeling, stuur asb ‘n e-pos aan HRAdmin@media24.com. (Hierdie posbus verwerk ook nie aansoeke of CVs nie.)

Mensebestuur

Om ‘n IRP5 (net voormalige werknemers) aan te vra, kontak Fanie.bothma@media24.com. For algemene MH-verwante navrae en versoeke, stuur ‘n epos aan HRAdmin@media24.com.

Redaksioneel/inhoud

Skakel asb regstreeks met die handelsmerke vir mediavrystellings en -skakeling, nuuswenke, voorstelle vir inhoud of stories of boeke en om manuskripte te stuur, versoeke/voorstelle vir mediavennootskappe, skenkings van publikasies vir fondsinsamelings / liefdadigheidsveldtogte / sosiale gebeure, uitnodigings na geleenthede  en versoeke vir kopiereg-gebruik en argiefmateriaal.

Hul kontakbesonderhede is beskikbare onder “handelsname” op hierdie webtuiste (klik hier vir koerante of tydskrifte. Vir ons digitale handelsmerke, kontak News24 by feedback@news24.com en Netwerk24 by nuus@netwerk24.com. Die onderskeie boeke-uitgewerye word  – met skakels – aangedui in die “Boeke”-seksie van die landingsblad vir handelsmerke.

SEB-sertifikaat

Die jongste sertifikaat kan hier afgelaai word.

Sake-voorstelle en vennootskappe

Media24 verskaf nie befondsing vir nuwe besighede, om konsepte tot ‘n besigheid te ontwikkel of om nuwe media produkte van stapel te stuur nie, en oorweeg ook baie selde vennootskappe wat nie deur of via een van ons onderskeie sake-eenhede aangebied word nie. Alle besluite oor mediavennootskappe vir groot gebeure is ook na die onderskeie sake-eenhede afgewentel vir hul eie oorweging. Kontak asb die sake-eenhede / publikasies / kanale regstreeks – klik hier.

Sosiale verantwoordelikheid

Ons program word by en deur die onderskeie afdelings bestuur en uitgevoer, met langtermyn en formele projekte in plek wat fokus op opvoeding en geletterdheid, asook voedselsekerheid (voedingskemas en gemeenskapstuine) in gemeenskappe wat swaar trek. Laasgenoemde is gekoppel aan ons personeel se eie #1000ActsOfKindness-program en Volunteers24, wat alle personeel toelaat om drie dae per jaar betaalde verlof te neem vir vrywilligheidswerk. Ons uitgangspunt is om verdienstelike organisies te ondersteun met persoonlike deelname, en ons maak ongelukkig nie enige kontantskenkings nie.

Winkel

Media24 Leefstyl het ‘n aanlyn winkel waar tydskrifte uit ons hoofportefeulje, asook ander enkeltydskrifte / handelsmerkuitbreidings en nistydskrifte soos blokraaiboeke ens te koop is. Besoek die winkel hier, of kontak die span by shop@media24.com.

Algemeen

 Net vir korporatiewe of verwante sake-navrae: info24@media24.com