Beleggersentrum

Media24 Geïntegreerde Jaarverslae

 • 2021
  Finalisation notice
  Formal Results of the General Meetings of Media Holdings and Welkom
  Verkorte Weergawe: Uitkoms van Algemene Vergaderings van Media Beherend en Welkom
 • 2020
  Formal announcement
  Combined circular
  Documents for Inspection for the Media24 Buyout
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Tussentydse Verslag, 30 September 2020
  2020 Media24 Beherend Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Beherend en Welkom Yizani Volmagvorms
  Kennisgewing van Algemene Jaarvergaderings en Dividendverklarings
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag
 • 2019
  Media24 Beherend Tussentydse Verslag, 30 September 2019
  2019 Media24 Beherend Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag 2019
 • 2018
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Beherend King IV-verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2016
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2015
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
  Aankondiging van jaarlikse resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2015
 • 2014
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Voorlopige Verslag
 • 2013
  Media24 Tussentydse Jaarverslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2012
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2011
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag

Media24 Jaarlikse Finansiële Resultate

 • 2020
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2020
  Media24 Beherend Volledige Finansiële Resultate vir die jaar geëindig Maart 2020
 • 2019
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2019
  Media24 Beherend Volledige Finansiële Resultate vir die jaar geëindig Maart 2019
 • 2018
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
 • 2016
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
 • 2015
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2014
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2013
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2012
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2011
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2010
  Jaarlikse finansiële resultate