Beleggersentrum

Media24 Geïntegreerde Jaarverslae

 • 2019
  2019 Media24 Beherend Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag 2019
 • 2018
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Beherend King IV-verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2016
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2015
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
  Aankondiging van jaarlikse resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2015
 • 2014
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Voorlopige Verslag
 • 2013
  Media24 Tussentydse Jaarverslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2012
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2011
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag

Media24 Jaarlikse Finansiële Resultate

 • 2019
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2019
  Media24 Beherend Volledige Finansiële Resultate vir die jaar geëindig Maart 2019
 • 2018
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
 • 2016
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
 • 2015
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2014
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2013
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2012
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2011
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2010
  Jaarlikse finansiële resultate