Beleggersentrum

Die aandeelhouers van Welkom Yizani het Media24 se kontantaanbod om al die aandele te bekom goedgekeur by ‘n spesiale algemene vergadering op 22 Januarie 2021. Die transaksie is afgehandel, Welkom Yizani is gedenoteer vanaf die Equity Express Securities Exchange (EESE) en die skema word nou ontbind.

Media24 sal dus nie meer sy finansiële resultate of ‘n geïntegreerde jaarverslag publiseer nie. Vir meer inligting oor Media24 se prestasie in die 2020/21 boekjaar en vorentoe, besoek asb naspers.com/investors/overview vir die jongste aankondigings en publiserings.

Alle Welkom Yizani-aandeelhouers wat nog nie deur die oordragsekretaris gekontak is nie moet asb vir Singular Services by 0860 12 12 24 bel of e-pos by welkomyizani@singularservices.co.za vir meer inligting.

Klik hier om na die Welkom Yizani-webtuiste te gaan.

Media24 Geïntegreerde Jaarverslae

 • 2021
  Finalisation notice
  Formal Results of the General Meetings of Media Holdings and Welkom
 • 2020
  Formal announcement
  Combined circular
  Documents for Inspection for the Media24 Buyout
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Tussentydse Verslag, 30 September 2020
  2020 Media24 Beherend Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Beherend en Welkom Yizani Volmagvorms
  Kennisgewing van Algemene Jaarvergaderings en Dividendverklarings
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag
 • 2019
  Media24 Beherend Tussentydse Verslag, 30 September 2019
  2019 Media24 Beherend Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Beherend King IV-toepassingsverslag 2019
 • 2018
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Beherend King IV-verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2016
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2015
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
  Aankondiging van jaarlikse resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2015
 • 2014
  Media24 Tussentydse Verslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
  Media24 Voorlopige Verslag
 • 2013
  Media24 Tussentydse Jaarverslag
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2012
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag
 • 2011
  Media24 Geïntegreerde Jaarverslag

Media24 Jaarlikse Finansiële Resultate

 • 2020
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2020
  Media24 Beherend Volledige Finansiële Resultate vir die jaar geëindig Maart 2020
 • 2019
  Media24 Beherend (Edms) Bpk Jaarlikse Resultate-aankondiging vir die jaar tot 31 Maart 2019
  Media24 Beherend Volledige Finansiële Resultate vir die jaar geëindig Maart 2019
 • 2018
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2018
 • 2017
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2017
 • 2016
  Aankondiging van jaarresultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
  Volledige finansiële resultate vir die jaar geëindig 31 Maart 2016
 • 2015
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2014
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2013
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2012
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2011
  Jaarlikse finansiële resultate
 • 2010
  Jaarlikse finansiële resultate