Bloemnuus

Bloemnuus is ‘n plaaslike koerant in Engels en Afriaans wat elke Donderdag in die volgende dorpe versprei word:  Bloemfontein, Dewetsdorp, Zastron, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Edenburg, Gariepdam, Colesberg, Philipolis, Hertzogville, Koffiefontein, Luckhoff, Winburg, Brandfort, Bultfontein en Theunissen.

Besonderhede

Kontak: E-pos Llientjie Mentz

Webwerf: www.news24.com/news24/community-newspaper/bloemnuus

Adverteer: Gaan na Adspace24 – Bloemnuus  of e-pos Nicolette Thomas or Jeannine van  Zyl

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Coleen Cilliers (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Lientjie Mentz
Advertensiebestuurder
Colleen Cilliers
Ander koerante