City Vision

City Vision Logo

City Vision is ‘n plaaslike koerant in Engels en Xhosa wat elke Vrydag gratis in townships in die Kaapse Skiereiland, insluitend Khayelitsha, Gugulethu, Langa en Nyanga, versprei word.

Besonderhede
Geklassifiseerde Advertensies

Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys

Sosiale media
Die Span
Redakteur
Thulani Magazi
Advertensies
Shafiek Braaf
Ander koerante