City Vision

City Vision Logo

City Vision is ‘n plaaslike koerant in Engels en Xhosa wat elke Vrydag gratis in townships in die Kaapse Skiereiland, insluitend Khayelitsha, Gugulethu, Langa en Nyanga, versprei word.

Besonderhede

Kontak: E-pos Thulani Magazi

Webwerf: www.news24.com/news24/community-newspaper/city-vision

Adverteer: Gaan na Adspace24 – City Vision of e-pos Shafiek Braaf

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Alexandra Fortuin of Abegail Douman (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Thulani Magazi
Advertensies
Shafiek Braaf
Ander koerante