Hermanus Times

Hermanus Times Logo

Hermanus Times is ‘n plaaslike koerant wat elke Woensdag gratis in die Overstrand, Theewaterskloof en Kaap Agulhas verspei word

Besonderhede

Kontak: E-pos Hermanus Times Editor

Webwerf: www.netwerk24.com/netwerk24/za/hermanus-times

Adverteer: Gaan na Adpsace24 – Hermanus Times of e-pos Justin Cupido

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Ilse Fourie (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Mariëtte Strydom
Uitgewer
Justin Cupido
Ander koerante