Isolomzi Express

Isolomzi Express Logo

Isolomzi Express is ‘n plaaslike koerant in Engels en Xhosa wat elke Donderdag gratis aan ‘n wye gehoor in die sentrale Oos-Kaap versprei word.

Besonderhede
Kontak E-pos
Adverteer
Geklassifiseerde Advertensies

Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys

Die Span
Redakteur
Elizabeth Giliomee
Ander koerante