Isolomzi Express

Isolomzi Express Logo

Isolomzi Express is ‘n plaaslike koerant in Engels en Xhosa wat elke Donderdag gratis aan ‘n wye gehoor in die sentrale Oos-Kaap versprei word.

Besonderhede

Kontak: E-pos Elizabeth Giliomee

Adverteer: Gaan na Adspace – Local of e-pos Shafiek Braaf  or Jeannine van Zyl

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Aabegail Douman of Alexandra Fortuin  (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Elizabeth Giliomee
Ander koerante