Mid-Karoo Express

Mid-Karoo Express is ’n gratis plaaslike koerant met 15 000 eksemplare wat elke week op ’n Donderdag versprei word op dorpe soos Cradock, Graaff-Reinet, Middelburg, Somerset-Oos, Kookhuis, Bedford, Adelaide en Fort Beaufort.

Besonderhede

Kontak: E-pos Elizabeth

Webwerf: www.news24.com/news24/community-newspaper/kouga-express

Adverteer: Gaan na Adspace – Local of e-pos Shafiek Braaf  

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Abegail Douman of Alexandra Fortuin  (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Uitgewersbestuurder
Bettie Giliomee
Ander koerante