Mthatha Express

Mthatha Express Logo

Mthatha Express is ‘n plaaslike koerant in Engels en Xhosa wat elke Woensdagoggend gratis aan inwoners van Mthatha versprei word.

Besonderhede

Kontak: E-pos Express

Webwerf: www.news24.com/news24/community-newspaper/mthathaexpress

Adverteer: Gaan na Adpsace24 – Mthatha Expres of e-pos Shafiek Braaf  

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Abegail Douman of Alexandra Fortuin  (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Elizabeth Giliomee
Advertensies
Bubele Tyani
Ander koerante