NoordkaapBulletin

NoordkaapBulletin is ‘n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag gratis in Daniëlskuil, Groblershoop, Kakamas, Kathu, Keimoes, Kimberley, Kuruman, Lime Acres, Olifantshoek, Postmasburg, Upington, De Aar, Douglas, Hartswater, Hopetown, Jacobsdal, Jan Kempdorp, Barkly West, Boshof, Bloemhof, Christiana, Petrusburg and Warrenton versprei word.

Besonderhede
Geklassifiseerde Advertensies

Familie- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys

Sosiale media
Die Span
Redakteur
Helena Barnard
Verkope
Natasha Ingram
Ander koerante