Paarl Post

Paarl Post Logo

Paarl Post is ‘n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag in Paarl, Wellington, Franschhoek, Simondium en Klapmuts verkoop word.

Besonderhede

Kontak: E-pos Paarl Post  Redakteur

Webwerf: www.netwerk24.com/netwerk24/za/paarl-post

Adverteer: Gaan na Adpsace24 – Paarl Post of e-pos Justin Cupido

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Ilse Fourie (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Lise Beyers
Uitgewer
Stefan Kolver
Advertensie Bestuurders
Ilse Fourie
Ander koerante