People’s Post

Newspaper: Peoples Post Logo

People’s Post is ’n plaaslike koerant wat elke Dinsdag gratis in die suidelike voorstede, Atlantiese kusstrook en stadskom van Kaapstad versprei word.

Besonderhede

Kontak: E-pos Peoples Post Redakteur

Webwerf: www.news24.com/news24/community-newspaper/peoples-post

Adverteer: Gaan na Adspace of e-pos Shafiek Braaf  

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Abegail Douman of Alexandra Fortuin  (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Thulani Magazi
Advertensies
Shafiek Braaf
Ander koerante