Rapport

Rapport Logo

Rapport is dié toonaangewende Afrikaanse Sondagkoerant wat dwarsdeur Suid-Afrika versprei word. Dit is in 1970 vir die eerste keer gepubliseer. Die koerant bied aktuele nuusberigte en menings oor politiek, sake, sport en vermaak in Suid-Afrika en die buiteland.

Besonderhede
Kontak E-pos
Adverteer
Sosiale media
Die Span
Redakteur
Inge Kühne
Advertensiebestuurder
Tanya van Niekerk
Bemarkingsbestuurder
Madelein Venter
Sirkulasiebestuurder
Voroshski Jansen
Ander koerante