UD Express

UD Express Logo

UD Express is ’n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag gratis versprei word in Addo, Despatch, Kirkwood, Uitenhage en die Sondagsriviervallei.

Besonderhede

Webwerf: www.netwerk24.com/netwerk24/za/ud-express

Adverteer: Gaan na Adpsace24 – UD Express of e-pos Shafiek Braaf  

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Abegail Douman of Alexandra Fortuin  (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys)

Die Span
Redakteur
Heilie Combrinck
Advertensiebestuurder
Lizette Ellis
Advertensiebestuurder
Debby-Lynn Van Dyk
Ander koerante