Vista

Vista is ‘n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag gratis in Welkom, Virginia, Odendaalsrus, Riebeeckstad, Allanridge, Bronville, Hennenman, Wesselsbron, Winburg, Bothaville, Hoopstad, Bultfontein, Theunissen, Thabong, Kroonstad, Bethlehem en Ventersburg versprei word.

Besonderhede
Geklassifiseerde Advertensies

Familie- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys

Sosiale media
Die Span
Redakteur
Marti Will
Verkoopspanleier
Marti Will
Hoof van Verkope
Coleen Cilliers
Ander koerante