Vista

Vista is ‘n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag gratis in Welkom, Virginia, Odendaalsrus, Riebeeckstad, Allanridge, Bronville, Hennenman, Wesselsbron, Winburg, Bothaville, Hoopstad, Bultfontein, Theunissen, Thabong, Kroonstad, Bethlehem en Ventersburg versprei word.

Besonderhede

Kontak: E-pos Daily Sun Nuus

Webwerf: www.netwerk24.com/netwerk24/za/vista

Adverteer: Gaan na Adpsace24 – Vista of e-pos Nicolette Thomas or Jeannine van Zyl

Geklassifiseerde Advertensies: E-pos Nicolette Thomas of Jeannine  van Zyl (Gesins- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys))

Die Span
Redakteur
Marti Will
Verkoopspanleier
Marti Will
Hoof van Verkope
Coleen Cilliers
Ander koerante