Weskusnuus

Weskusnuus Logo

Weskusnuus is ‘n tweetalige plaaslike koerant wat elke tweede week gratis in Mamre, Pella, Atlantis, Saxonwold, Witsand, Duynefontein en Melkbosstrand versprei word.

Besonderhede
Adverteer
Geklassifiseerde Advertensies

Familie- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys

E-pos Ilse Fourie

Sosiale media
Die Span
Redakteur
Maryke Swart
Uitgewer
Justin Cupido
Ander koerante