Worcester Standard

Worcester Standard is ‘n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag verkoop word op 15 dorpe in die Breederiviervallei, insluitend Worcester, McGregor, Bonnievale, Robertson, Touwsrivier, Ceres en Villiersdorp.

Besonderhede
Geklassifiseerde Advertensies

Familie- en regskennisgewings, tenders, vakaturelys

E-pos  Ilse Fourie 

Sosiale media
Die Span
Redakteur
Lise Beyers
Uitgewer/Verkoopsbestuurder
Stefan Kolver
Ander koerante