Inligtings sekuriteit

Media24 erken die belangrikheid van inligtingsekuriteitsmaatreëls om die vertroulikheid, integriteit en beskikbaarheid van jou persoonlike inligting te verseker

Ons verbintenis tot sekuriteit
  • Media24 het administratiewe, tegniese en fisiese maatreëls ingestel om jou persoonlike inligting te beskerm en verlies, skade of ongemagtigde toegang tot of openbaarmaking van jou inligting te voorkom. Hierdie sekuriteitsmaatreëls is gebaseer op algemeen aanvaarde inligtingsekuriteitspraktyke en -prosedures wat van toepassing is op die platforms, produkte en dienste wat ons verskaf. Ons kyk gereeld of hierdie voorsorgmaatreëls korrek geïmplementeer is en voortdurend bygewerk word in reaksie op nuwe risiko’s of enige geïdentifiseerde tekortkominge.
  • Enige inligting wat u deur die internet aan ons indien, is op u eie risiko. Sodra ons jou persoonlike inligting ontvang het, is ons sekuriteitsmaatreëls van toepassing.
  • As ons enige dienste aan ‘n derde party uitkontrakteer wat die versameling of gebruik van jou persoonlike inligting vereis, stel ons kontrakte in wat vereis dat hierdie maatskappye of mense die sekuriteit van jou persoonlike inligting moet respekteer, dit in ooreenstemming met die wet moet hanteer en insamel. en gebruik dit slegs vir die doeleindes wat deur ons gemagtig is.
Raamwerk

Media24 het die Sentrum vir Internetsekuriteit (CIS)-raamwerk aangeneem om te verseker dat die relevante sekuriteitskontroles deur die hele organisasie geïmplementeer, bestuur en gemonitor word soos vereis.

Tegniese sekuriteitskontroles
  • Media24 het belangrike tegniese sekuriteitskontroles op die volgende gebiede geïmplementeer: Multi-Factor Authentication (MFA) gebruikerstoegangsbeheer met die minste voorreg toegang, eindpuntbeskerming (EDR) insluitend antivirus en anti-wanware, enkripsie, veilige e-pospoort, bate bestuur, veilige berging, VPN en veilige rugsteun.
  • Multi-Factor Authentication (MFA) word op kritieke stelsels en wolkomgewings geaktiveer deur gebruik te maak van Okta, ‘n globale identiteit- en toegangsbestuurplatform. MFA is geaktiveer vir alle stelseladministrateurs, of gebruikers met toegang om sensitiewe funksies uit te voer.
    Fisiese organisasie kontroles
Fisiese kontroles

Media24 het fisiese organisasiekontroles, insluitend toegangsbeheer vir fisiese fasiliteite, sekuriteitspersoneel, CCTV, Covid-siftingskontroles, veilige datasentrums en veilige berging.

Monitering

Die Media24-landskap word ekstern gemonitor deur ‘n Security Operations Centre (SOC) wat verantwoordelik is vir die bestuur van sekuriteitswaarskuwings. Dit sluit beide eindpuntbeskerming en sekuriteitsinligting en gebeurtenisbestuur (SIEM) in. Identiteits- en toegangsbestuur

Identiteits- en toegangsbestuur

Media24 het ‘n toegewyde identiteits- en toegangsbestuur (IAM)-vermoë binne die inligtingsekuriteitspan. Toegang tot Media24-stelsels word bestuur volgens ‘n beginsel van die minste voorreg. Alle gebruikers (werknemers, kliënte, kontrakteurs) word beperk volgens die stelselvereistes.

Media24 Head Office

Heerengracht 40
Kaapstad
Suid-Afrika

Klik asseblief hier om ‘n versoek in te dien oor jou persoonlike inligting wat deur Media24 hanteer word.

Indien jy nie tevrede is met die oplossing van jou versoek, is jy geregtig om dit te verwys na die Reguleerder vir die beskerming van persoonlike inligting in Suid-Afrika.

Algemene navrae: enquiries@inforegulator.co.za
Klagtes:
PAIAComplaints@inforegulator.co.za

Klik hier om Media24 se handleiding vir die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) te lees.