Media24 het redelike resultate vir die finansiële jaar behaal, met ’n effense toename in totale omset op ’n jaar-tot-jaar-grondslag tot R4.7mjd en ’n afname van 9% in handelsverlies tot R334m. Die winsgewendheid van die volwasse besighede (koerante, tydskrifte, drukverspreiding en boekuitgewery) het aansienlik verbeter gedurende die oorsigtydperk. Terselfdertyd het ons groeibesighede (digitale media, e-handel  e-handelsvervulling, werwingsadvertensies en aanlyn dienste) sterk omsetgroei getoon teenoor die vorige jaar.

Ons het steeds in digitale media en e-handel belê om die groep vir die toekoms te diversifiseer, terwyl werksaamhede gerasionaliseer en die kostebasis verlaag is deur op ons hoof digitale nuushandelsmerke te fokus. Aanlyn gehore en gebruikersbetrokkenheid bly beduidend en verskeie inisiatiewe is geloods om die gebruikerservaring met slim tegnologie te verbeter.

‘n Opsomming van die resultate is hier beskikbaar.