Brand Banner

Media24 / Newspapers Bloem News/Nuus

Bloemnuus is ‘n plaaslike koerant in Engels en Afriaans wat elke Donderdag in die volgende dorpe versprei word:  Bloemfontein, Dewetsdorp, Zastron, Reddersburg, Rouxville, Smithfield, Boshof, Dealesville, Edenburg, Bethulie, Gariepdam, Trompsburg, Colesberg, Philipolis, Hertzogville, Petrusburg, Fauresmith, Koffiefontein, Luckhoff, Winburg, Brandfort, Bultfontein en Theunissen.