Brand Banner

Media24 / Newspapers Distrikspos & Helderberg Gazette

DistriksPos & Helderberg Gazette is ‘n plaaslike koerant wat elke Woensdag gratis na huise en strategiese verspreidingspunte in Somerset West, Strand, Macassar, Gordon’s Bay, Firgrove, Sir Lowry’s Pass, Grabouw, Elgin, Lwandle, Nomzamo, Betty’s Bay en Pringle Bay versprei word.