Brand Banner

Media24 / Newspapers Isolomzi Express

Isolomzi Express is ‘n plaaslike koerant in Engels en Xhosa wat elke Donderdag gratis aan ‘n wye gehoor in die sentrale Oos-Kaap versprei word.