Brand Banner

Media24 / Newspapers Mid-Karoo Express

Mid-Karoo Express is ’n gratis plaaslike koerant met 15 000 eksemplare wat elke week op ’n Donderdag versprei word op dorpe soos Cradock, Graaff-Reinet, Middelburg, Somerset-Oos, Kookhuis, Bedford, Adelaide en Fort Beaufort.