Brand Banner

Media24 / Koerante Ster North

Ster North is ‘n plaaslike koerant wat elke Dinsdag gratis is Waldrift  Meyerton, Golfpark, Extension 6, Henley on Klip, Kookrus, Rothdene, Riversdale, Daleside, Redan, Randvaal, Small Farms, Industry ext. 1 & 2, Groendenne en Vaalmarina versprei word.