Brand Banner

Media24 / Newspapers Vista

Vista is ‘n plaaslike koerant in Afrikaans en Engels wat elke Donderdag gratis in Welkom, Virginia, Odendaalsrus, Riebeeckstad, Allanridge, Bronville, Hennenman, Wesselsbron, Winburg, Bothaville, Hoopstad, Bultfontein, Theunissen, Thabong, Kroonstad, Bethlehem en Ventersburg versprei word.