Privaatheid

Dit is die hoofprivaatheidsbeleid vir die Media24 Groep en is van toepassing op enige van ons produkte of dienste op enige van ons Platforms

Dit is die hoof-privaatheidsbeleid vir die Media24-groep (Media24) en geld vir al ons produkte of dienste wat jy op enigeen van ons Platforms gebruik, insluitend ons webtuistes, mobiele tuistes, mobiele toepassings (apps), e-pos of enige ander tegnologie of diens wat jy gebruik om toegang tot ons produkte of dienste te verkry.

“Ons” in hierdie privaatheidsbeleid verwys na Media24 Eiendoms Beperk en sy filiale, en besonderhede is hier beskikbaar. Die definisie van die terme “persoonlike inligting”, “spesiale persoonlike inligting” en “verwerk/ing” in hierdie dokument is soos uiteengesit in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (Wet 4 van 2013).

Dit is belangrik dat jy hierdie privaatheidsbeleid lees saam met ander bepalings en voorwaardes, privaatheidskennisgewings of beleide wat ons dalk op spesifieke geleenthede verskaf wanneer ons jou persoonlike inligting versamel of gebruik. Hierdie privaatheidsbeleid vul hierdie kennisgewings en beleide aan, en is nie bedoel om dit te vervang nie.

Ons respekteer jou privaatheid en die beskerming van persoonlike inligting is vir ons uiters belangrik. Hierdie privaatheidsbeleid beskryf hoe ons die inligting hanteer wat ons oor jou versamel en/of van jou ontvang. Deur ons Platforms te gebruik stem jy in tot die versameling en gebruik van jou inligting soos in hierdie privaatheidsbeleid uiteengesit.

Indien jy jonger as 18 jaar is, moet jy altyd toestemming by jou ouer of voog verkry voordat jy ons Platforms gebruik of jou persoonlike inligting met ons deel. Let asseblief daarop dat ons kan opvolg of jou ouer of voog vir jou toestemming gegee het om ons Platforms te gebruik en/of jou persoonlike inligting met ons te deel, en kan jou versoek om hul kontakbesonderhede te verstrek sodat ons hulle kan kontak. Ons kan ook die kontakbesonderhede nagaan wat jy verskaf het om seker te maak dit is korrek en die besonderhede van ’n persoon is wat wel jou ouer of voog is.

Media24-hoofkantoor

Heerengracht 40
Kaapstad
Suid-Afrika

Klik asseblief hier om ‘n versoek in te dien oor jou persoonlike inligting wat deur Media24 hanteer word.

Indien jy nie tevrede is met die oplossing van jou versoek, is jy geregtig om dit te verwys na die Reguleerder vir die beskerming van persoonlike inligting in Suid-Afrika.

Algemene navrae: enquiries@inforegulator.co.za
Klagtes:
PAIAComplaints@inforegulator.co.za

Klik hier om Media24 se handleiding vir die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA) te lees.

Inligting wat ons versamel en ontvang

Ons het administratiewe, tegniese en fisiese maatreëls ingestel om jou persoonlike inligting te beskerm en verlies, skade of ongemagtigde toegang tot of openbaarmaking van jou inligting te voorkom. Hierdie sekuriteitsmaatreëls is gebaseer op algemeen aanvaarde inligtingsekuriteitspraktyke en -prosedures wat van toepassing is op die platforms, produkte en dienste wat ons verskaf. Ons kyk gereeld of hierdie voorsorgmaatreëls korrek geïmplementeer is en voortdurend bygewerk word in reaksie op nuwe risiko’s of enige geïdentifiseerde tekortkominge.

Enige inligting wat u deur die internet aan ons indien, is op u eie risiko. Sodra ons jou persoonlike inligting ontvang het, is ons sekuriteitsmaatreëls van toepassing.

As ons enige dienste uitkontrakteer aan ‘n derde party wat die insameling of gebruik van jou persoonlike inligting vereis, stel ons kontrakte in wat vereis dat hierdie maatskappye of mense die sekuriteit van jou persoonlike inligting moet respekteer, dit in ooreenstemming met die wet moet hanteer en insamel. en gebruik dit slegs vir die doeleindes wat deur ons gemagtig is.

Hoe ons jou persoonlike inligting gebruik

Ons gebruik die inligting wat ons versamel en ontvang om:

 • Jou te identifiseer, jou identiteit te verifieer, vir jou ’n gebruikerrekening te skep en ’n kontrak met jou aan te gaan.
 • Jou te voorsien van inligting, produkte of dienste wat jy van ons aanvra.
 • Te voldoen aan enige kontraktuele verpligtinge wat ons het ten opsigte van die verskaffing van inligting, produkte of dienste aan jou.
 • Met jou te kommunikeer oor ons Platforms en die verskaffing van inligting, produkte of dienste, insluitend rekeninge, kliëntesteun, oplos van klagtes en gehaltebeheer.
 • Jou in kennis te stel oor veranderings aan ons Platforms, dienste en produkte, bepalings en voorwaardes, privaatheidsbeleid of kennisgewings, en enige ander veranderings wat ’n impak het op ons Platforms, dienste en produkte.
 • Vir jou inligting te stuur oor kompetisies, produkte en dienste waarin jy dalk belang stel.
 • Ons Platforms meer gebruikersvriendelik te maak.
 • Ons Platforms, produkte en dienste aan jou te bemark, onderhewig aan jou reg om te weier om direktebemarkingskommunikasies te ontvang.
 • Jou interaksie met ons Platforms persoonlik te maak, ons dienste en Platforms op jou belangstellings en behoeftes toe te spits, en te verseker dit werk op jou toestel.
 • Advertensies te verskaf wat op jou van toepassing is, die getal kere dat jy dieselfde advertensie sien te beperk en die doeltreffendheid van die advertensies op ons Platforms te meet gebaseer op jou aanlyn aktiwiteite soos byvoorbeeld die webtuistes en apps wat jy gebruik of inhoud wat jy besigtig, en inligting wat ons oor jou het.
 • Terugvoer van jou te kry wat ons nodig het om ons produkte en dienste te ontwikkel en ons besigheid uit te brei.
 • Ons erkende sakebelange te beskerm soos skuldinvordering, bywerking van ons rekords en bestudering van ons kliënte- of gebruikersprodukte en -dienste.
 • Aan enige regs- of regulatoriese verpligtinge te voldoen soos belasting- of finansiële wetgewing.

Ons gebruik ook jou persoonlike inligting vir navorsings- en statistiese doeleindes. Die navorsing en statistieke wat ons van hierdie proses verkry, sluit nie jou persoonlike inligting in nie en kan nie aan jou gekoppel word nie, en jy kan ook nie deur middel van die statistieke geïdentifiseer word nie.

Ons mag spesiale persoonlike inligting op sommige van ons Platforms versamel. Ons sal hierdie inligting slegs versamel en verwerk indien jy duidelik toestemming daarvoor gegee het en slegs vir die spesifieke doel waarvoor jy toestemming gegee het.

Ons sal nie jou persoonlike inligting sonder jou toestemming vir enige ander doel gebruik nie.

Ons hou jou inligting vir solank as wat ons dit nodig het om ons Platforms, produkte en dienste aan jou te verskaf en ons deur wetgewing of die kontrak tussen jou en ons vereis of toegelaat word, of jy ingestem het dat ons jou inligting hou.

Bekendmaking van jou persoonlike inligting

Ons verkoop nie jou persoonlike inligting aan derde partye vir hul bemarking- of ander doeleindes nie.

Ons mag jou persoonlike inligting verskaf of beskikbaar maak aan:

 • Ander maatskappye in die Naspers-groep of maatskappye, wie se besonderhede hier beskikbaar is, om meer te leer oor ons kliënte en ’n meer relevante, boeiende kliëntervaring te skep.
 • Maatskappye wat dienste aan ons lewer of namens ons lewer, of ons in staat stel om dienste aan jou te verskaf of Platforms te bedryf, insluitend kontrakteurs, skuldinvorderaars, prokureurs en ouditeure.
 • Ander partye waar daar volgens wet van ons vereis word om jou persoonlike inligting te verskaf of om ons Platforms te beskerm.
 • Voornemende en werklike kopers, ingeval ons enige deel van ons besighede of bates verkoop, oordra of saamsmelt, of voornemende of werklike verkopers, ingeval ons kies om enige ander besigheid te koop of daarmee saam te smelt.
 • Derde partye indien jy ingestem het dat ons jou persoonlike inligting met hulle deel, soos waar jy vir ’n kompetisie inskryf wat deur ’n derde party geborg word en waar die verskaffing van jou inligting ’n voorwaarde is vir deelname aan die kompetisie, of waar jy belangstelling toon in ’n produk of diens waaroor jy meer inligting verlang.
 • Ander partye wat inhoud, advertensiedienste of funksionaliteit op ons Platforms verskaf. Hierdie derde partye sluit in: i) advertensiediensverskaffers wat ons en ons advertensiekliënte help om advertensies te verskaf wat toegespits is op gebruikers se belange, ii) maatskappye wat gehore meet en ons help om die algehele gebruik van ons Platforms te meet en dit met ander aanlyn dienste te vergelyk, en iii) sosiale netwerkdienste soos Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram wat jy mag kies om te gebruik om te registreer vir en aan te meld op van ons dienste en materiaal wat jy op ons Platforms kry te deel met jou sosiale netwerk. Ons beheer nie die privaatheidspraktyke van hierdie of enige ander derdepartydienste nie en beveel jou aan om hierdie dienste se privaatheidsbeleide te lees voordat jy by hulle inskakel. Hierdie derde partye kan inligting oor jou gebruik van ons Platforms versamel of ontvang, insluitend deur die gebruik van koekies, webmerkers en ander tegnologieë, en hierdie inligting kan oor tyd versamel word en met inligting gekombineer word wat op verskillende webtuistes en aanlyn dienste versamel is.

Ons deel ook ons navorsing en statistiese inligting met verskillende derde partye. Maar hierdie inligting sluit nie jou persoonlike inligting in nie, kan nie aan jou gekoppel word nie en jy kan nie deur hierdie statistieke geïdentifiseer word nie.

Let asseblief daarop dat van die mense en maatskappye wat toegang tot jou persoonlike inligting het buite Suid-Afrika geleë is. Ons sal nie jou persoonlike inligting met hierdie partye deel nie tensy hulle gebind is deur privaatheidswetgewing en korporatiewe reëls of ooreenkomste met ons wat die privaatheid van jou persoonlike inligting beskerm en hul vermoë beperk om jou persoonlike inligting met ander partye te deel.

Ons sal jou toestemming verkry voordat ons jou inligting met enige derde party deel.

Jou regte

Jy het die reg om ons te vra om jou nie vir bemarkingsdoeleindes te kontak nie, en jy kan dit te eniger tyd doen deur enigeen van die verskeie kansellasie- of “opt out”-opsies te gebruik wat ons altyd verskaf wanneer ons vir jou bemarkingskommunikasies stuur.

Ons bestuur verskeie afsonderlike bemarkingsverspreidingslyste oor Media24 se verskillende sake-eenhede en wanneer jy jou naam op een verspreidingslys kanselleer, beteken dit nie jou naam word outomaties van al die ander lyste verwyder nie.

Jy het ook die reg om toegang te versoek tot die inligting wat ons oor jou versamel het, te versoek dat ons enige verkeerde of onvolledige inligting regstel of opdateer, of dat jou persoonlike inligting geskrap word. Jy kan dit doen deur die dataonderwerp-versoekvorm in te vul – klik hier.

Jy kan te eniger tyd ’n beswaar by ons indien oor ons versameling en gebruik van jou persoonlike inligting deur hier te klik.

Ons verbintenis tot veiligheid

Ons het administratiewe, tegniese en fisiese sekerheidsmaatreëls ingestel om jou persoonlike inligting te beskerm en verlies, skade of ongemagtigde toegang tot of openbaarmaking van jou inligting te voorkom. Hierdie sekerheidsmaatreëls is gebaseer op algemeen aanvaarde inligtingsekerheidspraktyke en -prosedures wat van toepassing is op die Platforms, produkte en dienste wat ons verskaf. Ons gaan hierdie sekerheidsmaatreëls gereeld na om te verseker dat dit reg geïmplementeer word en voortdurend opgedateer word ten opsigte van nuwe risiko’s of enige geïdentifiseerde tekortkominge.

Enige inligting wat aan ons deur middel van die internet gestuur word, is vir eie risiko. Sodra ons jou persoonlike inligting ontvang het is ons sekerheidsmaatreëls van toepassing.

Indien ons enige dienste aan ’n derde party uitkontrakteer wat die versameling of gebruik van jou persoonlike inligting verlang, stel ons kontrakte op wat vereis dat hierdie maatskappy of mense die sekerheid van jou persoonlike inligting respekteer, dit in ooreenstemming met die wet hanteer, en dit slegs gebruik vir die doele wat deur ons gemagtig is..

Klik hier vir meer inligting.

Skakels met ander webwerwe

Ons Platforms bevat skakels na en vanaf webtuistes, mobiele toepassings en/of dienste van derde partye, adverteerders en/of geaffilieerdes. Deur op hierdie skakels te klik of hierdie konneksies te aktiveer kan derde partye toelaat om inligting oor jou te versamel en deel. Let asseblief daarop dat hierdie derde partye nie deur ons geëvalueer is nie, ons geen beheer oor hierdie derde partye het nie en nie verantwoordelik is vir die privaatheidspraktyke van sodanige ander partye wanneer jy ons Platforms verlaat nie. Ons beveel aan dat jy die privaatheidsverklarings te lees van elke webtuiste wat jy besoek en wat persoonlike inligting versamel.

Internasionale Gebruikers

Media24 is in Suid-Afrika gesetel en jou inligting kan na bedieners in Suid-Afrika of elders in die wêreld gestuur en in stand gehou word, ongeag waar jy ons Platforms, produkte of dienste gebruik of toegang daartoe verkry.

Enige inligting wat ons oor jou versamel of van jou ontvang, word ooreenkomstig Suid-Afrikaanse privaatheidswetgewing, regulasies en standaarde bewaar, wat moontlik nie met die wetgewing van jou land van verblyf ooreenstem nie.

Veranderings aan hierdie privaatheidsbeleid

Hierdie weergawe van die privaatheidsbeleid was laas op 7 Augustus 2020 bygewerk en vervang enige voorafgaande privaatheidsbeleide.

Ons kan hierdie privaatheidsbeleid van tyd tot tyd bywerk. Enige veranderings wat ons aanbring, sal op hierdie bladsy geplaas word en op die toepaslike wyse aan jou gekommunikeer word. Wanneer jy ons Platforms gebruik, is die weergawe van die privaatheidsbeleid wat op hierdie bladsy geplaas is op jou van toepassing. Ons moedig jou aan om hierdie privaatheidsbeleid te lees elke keer dat jy ons Platforms gebruik.