Welkom Yizani

Aandeelhouers van Welkom Yizani het Media24 se kontantaanbod aanvaar om al die aandele uit te koop op ‘n spesiale algemene vergadering gehou op 22 Januarie 2021. Die transaksie is beklink, Welkom Yizani is van die Equity Express Sekuriteitebeurs (EESE) gedenoteer en die skema word ontbind .

Daarom sal Media24 nie meer sy finansiële resultate publiseer nie, ook nie ‘n geïntegreerde jaarverslag nie. Vir inligting oor Media24 se besigheidsprestasie in die 2020/21-boekjaar en vorentoe, besoek asseblief naspers.com/investors/overview vir die mees onlangse aankondigings en publikasies.

Alle Welkom Yizani-aandeelhouers wat nog nie deur die oordragsekretarisse gekontak is nie, skakel asseblief Singular Services by 0860 12 12 24 of e-pos welkomyizani@singularservices.co.za vir meer inligting.

Klik hier vir toegang tot die Welkom Yizani-webwerf.